Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

LEDÜN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre LEDÜN nedir anlami

LEDÜN: İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki'dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan "min" kelimesine mukarin olur. "Ledâ" kelimesinde ise, ibtidâ mânası lâzım değildir. Ve "inde" kelimesinin "min" yerinde tasarrufu daha umumidir. "Ledün" kelimesi mâba'dını izâfetle cerr eder. (L.R.)

Kamus-i Osmani: 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962