Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

LETAİF Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre LETAİF nedir anlami

LETAİF: Lâtif duygular. (İman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki; bir yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkisam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesâil-i imâniye dahi akıl midesine girdikten so a, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis ve hakeza.. letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır. M.)

Kamus-i Osmani: 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 9160 9161 9162