Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

LEVLAKE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre LEVLAKE nedir anlami

LEVLAKE: Eğer sen olmasaydın (meâlindedir).( $ beyanında "Bu hitab zâhiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'a müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevilhayata râcidir." fıkrası, ta'dile muhtaçtır. Çünkü: Küllî hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) hem hayatın hayatı, hem kâinatın hayatı, hem ism-i âzamın tecelli-i âzamının mazharı ve bütün ziruhların nuru ve kâinatın çekirdek-i aslîsi ve gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli olmasından, o hitab, doğrudan doğruya ona bakar. So a hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder. R.N.)

Kamus-i Osmani: 9199 9200 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209