Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MANEVRA Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MANEVRA nedir anlami

MANEVRA: Fr. Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. * Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te'sirli bir biçimde düzenlenmesini te'min eden bütün hareketler. * Barış zamanında kıt'alara ve kurmay hey'etlerine harptekilere benzer şartlar içinde eğitim sağlamak için yaptırılan hareket.

Kamus-i Osmani: 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618