Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MİHVER Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MİHVER nedir anlami

MİHVER: Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili.

Kamus-i Osmani: 13744 13745 13746 13747 13748 13749 13750 13751 13752 13753 13754