Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MÜSTAHFIZ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MÜSTAHFIZ nedir anlami

MÜSTAHFIZ: Tar: Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet hâlinde olduğu için kendilerine timar verilirdi. So aki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine çağrıldığı için bu gibilere yalnız hizmete çağırıldıkları zaman, diğer askeri efrad gibi, maaş ve tayin verilirdi.

Kamus-i Osmani: 17977 17978 17979 17980 17981 17982 17983 17984 17985 17986 17987