Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ŞEKİL Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ŞEKİL nedir anlami

ŞEKİL: (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül. * Şebih ve misil. * Hey'et. * Suret. Surette benzerlik. * Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey. * Muhtelif, müşkil işlerin her biri. * Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti. * Geo: Bir veya daha fazla hudut vasıtasiyle mahdut ve mahsur olan şey. * Edb: Aruz ıstılahında mısraların sayısına ve kafiyelerin sırasına göre ortaya çıkan şekil. * Gr: Yazıya nokta, hareke ve i'rab koymak.

Kamus-i Osmani: 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 9954