Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ŞEMS-ÜŞ ŞÜMUS Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ŞEMS-ÜŞ ŞÜMUS nedir anlami

ŞEMS-ÜŞ ŞÜMUS: Güneşlerin güneşi. En büyük güneş. Çok seyyarelerin, etrafında döndüğü en büyük bir yıldız.(...Hem şemse, kendi mihveri üstünde câzibe denilen mânevi ipleri yumak yaptırmak için dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi, bir Kadir-i Zülcelâl'in emriyle döndürüp, o seyyârâtı o mânevi iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyaratı ile sâniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir sür'atle, bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şemsüş-Şümus cânibine sevketmek, elbette ezel ve ebed Sultanı olan Zât-ı Zülcelâl'in kudretiyle ve emriyledir. S.)

Kamus-i Osmani: 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027