Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

SİPAHİ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre SİPAHİ nedir anlami

SİPAHİ: Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ederler ve düşman karşısında piyadelerin muhafazasını te'min ettikleri gibi, icabında hücum işlerini de yaparlardı.

Kamus-i Osmani: 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676