Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

SKOLASTİK Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre SKOLASTİK nedir anlami

SKOLASTİK: Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.

Kamus-i Osmani: 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800