Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

SOFİZM Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre SOFİZM nedir anlami

SOFİZM: Fr. Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan)

Kamus-i Osmani: 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804