Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

SU-İ ZAN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre SU-İ ZAN nedir anlami

SU-İ ZAN: Kötü zanna sahib olma, başkasının hareketini kötü zannetme.(Dördüncü hastalık su-i zandır. Evet insan, hüsn-ü zanna me'murdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan su-i ahlâkı, su-i zan saikasıyla başkalara teşmil etmesin. Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh eslâf-ı izâmın hikmetini bilmediğimiz bazı hâllerini beğenmemek su-i zandır. Su-i zan ise, maddi mânevi içtimâiyâtı zedeler. M.N.)

Kamus-i Osmani: 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836