Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TEMASÜL Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TEMASÜL nedir anlami

TEMASÜL: Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak. * Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak. * Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.(Temasül tezadın sebebidir, tenasüb tesanüdün esasıdır, sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır, zaaf gururun madenidir. Acz, muhalefetin menşeidir, merak ilmin hocasıdır. M.)

Kamus-i Osmani: 13827 13828 13829 13830 13831 13832 13833 13834 13835 13836 13837