Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TEŞKİLÂT-I ESASİYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TEŞKİLÂT-I ESASİYE nedir anlami

TEŞKİLÂT-I ESASİYE: Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

Kamus-i Osmani: 14916 14917 14918 14919 14920 14921 14922 14923 14924 14925 14926