Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TİNNÎNEYN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TİNNÎNEYN nedir anlami

TİNNÎNEYN: İki yılan. Mc: İki yılana benzetilen güneş ve ayın medârının farazî kavisleri.(Derecât-ı şemsiye medarı olan "mıntıkat-ül büruc" tabir ettikleri daire-yi azime, menazil-i Kameriyenin medarı bulunan mâil-i Kamer dairesi, birbiri üstüne geçmekle o iki daire, her birisi iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise Felekiyyun uleması lâtif bir teşbih ile büyük iki yılan nâmı olan tinnîneyn namını vermişler. L.)

Kamus-i Osmani: 15564 15565 15566 15567 15568 15569 15570 15571 15572 15573 15574