Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TİYATRO Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TİYATRO nedir anlami

TİYATRO: yun. Dram, komedi ve sair piyeslerin temsil edildiği yer. * Sahneye konulan oyun ve bu gibi temsilleri oynama san'atı.(İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer câzibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafında toplar, sersem eder. Ş.) (Bak: Roman)

Kamus-i Osmani: 15598 15599 15600 15601 15602 15603 15604 15605 15606 15607 15608