Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ZÂHİRÎ MEZHEB Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ZÂHİRÎ MEZHEB nedir anlami

ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed'in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes'elelere denir. Buna "Zâhir-ür rivâyât mesâili" denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A'zam ve Ebu Yusuf'un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir.

Kamus-i Osmani: 17860 17861 17862 17863 17864 17865 17866 17867 17868 17869 17870