Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ZEHADET Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ZEHADET nedir anlami

ZEHADET: Dünyadan, yâni nefsanî, fani ve fena şeylerden çekinmek. Zâhidlik. Sıkı sıkıya dine bağlılık.

Kamus-i Osmani: 18177 18178 18179 18180 18181 18182 18183 18184 18185 18186 18187